İş yerlerinin daha güvenli bir ortamda daha verimli ve kesintisiz şekilde çalışmasını sağlayan OSGB’ler, özellikle sanayi kuruluşlarında yer alan cihazların ve makinelerin periyodik kontrollerini gerçekleştirerek herhangi bir kaza ve patlama gibi durumların oluşmasının önüne geçerler. Özellikle Konya gibi ağır sanayi ve önemli cihaz ve makinelerin yer aldığı endüstri tesisleri gibi bir yerde, Konya OSGB hizmeti alırken periyodik kontrollerin çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Periyodik kontroller genel olarak, basınçlı kap periyodik kontrolü, elektrik kontrolü ve kaldırma aracı periyodik test ve kontrollerini kapsar. Basınçlı kap periyodik kontrollerinde buhar kazanı, kalorifer kazanı, boyler, kompresör, hava tankı, genleşme tankı, hidrofor gibi cihazların kontrolü yapılır.

Elektrik kontrollerinde en çok dikkat edilen konu topraklamadır. Bu amaçla elektrik tesisatı topraklaması, elektrik panolarının topraklaması, jeneratörün topraklaması, paratoner topraklaması ve makinaların topraklamasının ölçümleri yapılır. Kaldırma aracı periyodik test ve kontrollerinde ise Köprü vinç, tavan vinç, monoray vinç, pergel vinç, kule vinç gibi cihaz ve araçların kontrol ve testleri gerçekleştirilir.

OSGB’ler tarafından yerine getirilen bir diğer önemli işlem ise ortam ölçümleridir. Bu ölçümler ile iş yerlerinde çalışan kişilerin ortamda gereğinden az ya da fazla olan etkenlerden korunması sağlanır. Bu korumayı gerçekleştirebilmek için ise ortam ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamında maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını mecbur kılar. Bu yasada çalışma ortamına göre olması gereken tüm değerler belirlenmiştir.

İş yeri ortam ölçümlerinde çalışılan çevre ile alakalı ölçümler yapıldığı gibi çalışanlar ile alakalı bireysel ölçümler de yapılır. Ortam ile alakalı toz, gürültü, titreşim, kimyasal, aydınlatma, termal konfor ve VOC ölçümleri yapılırken çalışanlar ile alakalı bireysel olarak gürültü maruziyeti, titreşim maruziyeti, gaz maruziyeti, toz maruziyeti, kişisel VOC maruziyeti gibi ölçümler yapılır. Konya gibi şehirlerde Konya İş Güvenliği hizmeti kapsamında bu ölçümlerin dikkatli ve alanında uzman kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca karşılaşılabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edebilmek amacıyla OSGB’nin Konya mobil sağlıkhizmetinin olması da son derece önemlidir.