Bey Hekim OSGB, Konya İş Güvenliği, Konya Mobil Sağlık Hizmetleri

Kaliteli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz.
Süreç odaklı çalışmayı benimsiyoruz.
Tüm çalışmalarımızı akademik olarak yürütüyoruz.
Tüm paydaşlarımızı önemsiyoruz.
Çalışmalarımızda tarafsızlığı benimsiyoruz. Tarafların(çalışan, işveren ve devlet) hakkını gözetmeye itina gösteriyoruz.
Faaliyetlerimizde tarafların katılımını sağlıyoruz.
Gizlilik ilkelerine özen gösteriyoruz.
Takım çalışmasını önemsiyoruz.
Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşımları esas alıyoruz.
Yasal sorumluluklarımızı ve müşterilerimizin beklentilerini biliyoruz.
Ahlaki ve etik tüm ilkelere bağlıyız.

NEDEN BEYHEKİM OSGB ?

İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm kayıtlar BEY HEKİM OSGB’de düzenli olarak arşivlenir, böylece işyerlerinde dosya kayıplarının önüne geçilmiş olur. Bu durum, özellikle müfettiş denetlemelerinde büyük avantajdır.

Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı BEY HEKİM OSGB tarafından yerine getirilir.

İşyerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururken işinizin normal akışı aksamaz.

BEY HEKİM OSGB gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. BEY HEKİM OSGB hizmet verdiği işyerleri için yetkili personeli (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli vb.) sizin için görevlendirir.

BEY HEKİM OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek, İSG Kurulu kararları daha düzenli, kolay uygulanabilir bir hale gelecektir.

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmaz, işletmenize uygun İSG profesyonellerini aramak için vakit kaybetmezsiniz.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri BEY HEKİM OSGB tarafından belirlenir ve düzenli olarak firmaya raporlanır. İşletmede iş güvenliği açısından fark edilemeyen eksikler, profesyonel ekibimiz tarafından ortaya çıkarılır, eksik ve yanlış uygulamaların bir an evvel düzeltilmesi sağlanır.