İş Sağlığı ve Güvenliği, işin yapılması sırasında iş yerinde bulunan çevresel şartlardan dolayı çalışanların karşı karşıya kalabileceği sağlık sorunları ve risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi ile ilgili süreçlerin incelenmesi ve buna uygun önlemlerin alınmasını kapsar. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uyulması gereken kurallar 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca zaman içerisinde kanuna ek olarak çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır. 6331 sayılı kanun ile çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin işveren tarafından verilmesi, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması, işletme meydana gelebilecek risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi zorunluğunun yanı sıra ve iş yerindeki riskler ile ilgili acil durum planlarının hazırlanması zorunlu olmuştur.

6331 sayılı kanun ile birlikte işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını gidermek için OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, hayatımıza girmiştir. OSGB’ler çalışma yaşamına dair iş sağlığı ve güvenliği düzenleme ve uygulamalarını eksizsiz bir şekilde yerine getirirler. Günümüzde OSGB’ler irili ufaklı çok sayıda işletmeye hizmet vermektedir. Ülkemizin oldukça önemli ve büyük çok sayıda sanayi tesisi, sanayi kuruluşu ve işletmesine ev sahipliği yapan Konya OSGB açısından oldukça yoğun bir ihtiyaca sahiptir.

OSGB’ler işletmede çalışan personele iş güvenliği hizmeti vermekte, periyodik sağlık taramalarını gerçekleştirmekte ve işyerindeki riskleri en aza indirerek çalışma ortamının en güvenli şekli almasını sağlamaktadır. Bu sayede olası kazaların önüne geçilerek hem personelin zarar görmesini önlemekte hem de çalışmanın kesintiye uğramadan daha iyi şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Konya İş Güvenliği eğitimlerinin yoğun olarak verilmesi gereken gerek büyük gerekse de orta ölçekte işletmelerin yer aldığı bir kenttir. Bu eğitimler sayesinde personel daha bilinçli şekilde iş yapmakta ve özellikle dikkatsizlik kaynaklı kazaların önüne geçilmektedir. Konya mobil sağlık hizmetleri kapsamında ise çalışan personele karaciğer fonksiyon testleri, akciğer grafisi, idrar tahlili, kan sayımı gibi laboratuvar tetkikleri, odyometre testleri, göz taraması, solunum fonksiyonu testleri gibi hizmetler verilir. Bu hizmetler sayesinde hem yasalar çerçevesinde çalışanlar ile ilgili tutulması gereken bilgiler tutulur hem de çalışanlarda görülebilecek rahatsızlıklara erken teşhis koyulabilir.