Birçok sanayi kuruluşu ve işletme için yaşanılabilecek en büyük risklerden biri yangındır. Yangın maddi olarak zarar vermesinin yanı sıra can kayıplarına da sebep olur. Bu yüzden yangın eğitimleri eksiksiz bir şekilde alınmalı ve yangını önleyici tüm sorumluluklar yerine getirilmelidir. OSGB’ler firmaların yangına karşı almaları gereken önlemlerin alınmasını sağlamalarının yanı sıra çalışanlara bu konuda eğitim vererek olası yangınların önüne geçmeyi amaçlar. Yangın eğitiminde yangına ilk müdahalenin nasıl olması gerektiği, portatif tüp kullanımı ve K sınıfı yangın konusunda bilgiler verilir. Konya gibi sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu şehirlerde Konya Mobil Sağlık hizmeti sunan bir OSGB ile çalışmak olası yangınlarda, yangından etkilenen kişilere erken müdahale için faydalı olacaktır.