Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB, 2012 yılında çıkan 6331 sayılı kanun ile hayatımıza girdi. Daha sonra mevzuattaki eksikleri gidermek ve güncellemeler yapmak amacıyla Bakanlık tarafından çeşitli yönetmelikler de çıkarıldı. İş yerinde bulunan şartlardan dolayı oluşabilecek sağlık sorunları ile var olan risklerin alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılmasını sağlayan OSGB’ler bunun yanında bünyelerinde yer alan iş yeri hekimi ve iş yeri hemşireleri ile personellerin sağlık taramalarını da yerine getirirler. Ayrıca OSGB’lerin görev sorumlulukları arasında iş yerindeki riskler ile ilgili acil durum planlarının hazırlanması ve zamanı geldiğinde uygulaması da yer alır.

Konya, sanayi açısından gelişmiş şehirler arasında yer almaktadır. Bu sebeple , Konya OSGB hizmeti almak firmalar için hayati önem taşır. Firmalar aldıkları bu hizmetle hem yasalar karşısında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirirler hem de çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirdiklerinden dolayı kesintisiz ve verimli bir çalışma gerçekleştirirler. Konya İş Güvenliği hizmetleri arasında personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi, çalışma ortamının yangın, deprem, kaza gibi durumlar için daha güvenilir hale getirilmesi gibi işlemler yer alır. OSGB’ler vermiş oldukları hizmetler sayesinde iş yerinin verimliliğini artırır ve güvenlik seviyesinin daha üst düzeylerde olmasını sağlarlar. Böylece iş yerlerinde çok daha kaliteli bir çalışma ortamı oluşturulmuş olur.

OSGB’lerin ülkemizin her tarafında olduğu gibi Konya Mobil Sağlık hizmeti de yer alır. Bu hizmet hem gezici sağlık aracı hem de bu araçta gerekli tetkikleri yerine getirecek iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi ile gerçekleştirilir. İş yeri hekimleri, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak, çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ve işyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak gibi görevleri yerine getirir. Bunun yanında iş güvenliği kapsamında yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sunmak ve koruyucu sağlık muayenelerini yapmak gibi görevleri de iş yeri hekimleri yürütür. Bununla birlikte işyerindeki genel hijyen şartları ve yıllık çalışma planları hazırlanması da iş yeri hekiminin görevleri arasındadır. Çalışan sayısı yüksek olduğundan dolayı Konya İş yeri hekimlerinin yoğun çalıştığı yerler arasındadır.