KONYA İŞGÜVENLİĞİ İŞGÜVENLİĞİ İŞGÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İş güvenliği günümüzde çok büyük önem kazanmıştır. Konya gibi sanayisiyle gelişmiş üretim ve hizmet kapsitesi büyük şehirlerde iş güvenliği, işyeri hekimi gibi hizmetler giderek önem kazanmaktadır.

Beyhekim OSGB, Konya'da İşgüvenliği Konya'da OSGB Konya'da Mobil Sağlık Hizmetleri vermektedir.

BEYHEKİM OSGB, Konya iş güvenliği ve Konya iş sağlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak; Konya iş sağlığı, Konya iş güvenliği, Konya Eğitim (İlkyardım, Yangın Eğitimi), Konya Risk Analizi, Konya Acil Eylem Planı, Konya Sağlık Tarama, Konya Sağlık Raporu, Konya Mobil Sağlık, Konya Periyodik Kontrol ve İşyeri Hekimliği alanlarında hizmet vermektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir.

İŞYERİ HEMŞİRESİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş kişiye işyeri sağlık personeli denir.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine göre tüm çalışanlar yaptıkları işe uygun olarak eğitim almalıdır. İşci ve İşveren bu eğitimleri uygulamaya zorunludur.

İŞYERİ RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. Derin ve daha sistemli bir analiz, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olur.

İŞYERİ EĞİTİMLERİ

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara acil durum denir.

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumdur. OSGB’ler, mevzuatta yer alan fiziki ve tıbbi yeterliliğe sahip, işletmelere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlarlar. İşyerinde sigortalı çalışanı olan tüm işyerleri 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerde kendileri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmelidir.

OSGB’ler sayesinde işveren, iş yerinde gerekli tedbirleri alarak meydana gelebilecek iş kazalarında yaşanabilecek sıkıntıları minimuma indirir. Güvenli ve kaliteli bir iş yeri oluştuğundan dolayı kazalar en aza inerek kesinti olmadan daha verimli bir şekilde çalışmak mümkün hale gelir. OSGB’ler tarafından çalışanlara verilen eğitimler sayesinde çalışanlar daha bilinçli hale gelerek dikkatsizlik ve ihmal kaynaklı iş kazalarının önüne geçilmiş olur. OSGB’ler tarafından sunulan mobil sağlık hizmetleri sayesinde çalışanların sağlık ve buna bağlı olarak verimlilik durumları da yakından takip edilir.

Konya gerek sanayi kuruluşları gerekse de çeşitli büyüklükteki işletmeleri nedeniyle işverenlerin OSGB’ye ihtiyaç duyduğu şehirlerin başında gelir. Konya OSGB hizmetleri alma noktasında, iş güvenliği eğitimi, mobil sağlık hizmetleri ve çalışanların OSGB eğitimi gibi çeşitli hizmetlere ihtiyaç duyar.

OSGB’ler iş yeri ile ilgili sağlık koşulları ve güvenlik riskleri gibi konularda işverene önerilerde bulunduğundan dolayı çok sayıda sanayi kuruluşuna sahip olan Konya İş Güvenliğiaçısından gerekli tüm tedbirlerin alınması gereken bir yerdir. Ayrıca OSGB’ler çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet vererek bilinçlenmelerini sağladığı gibi iş yerlerinde meydana gelebilecek kaza, yangın vb. durumlar için de acil eylem planları hazırlayarak acil durumlarda yapılması gerekenleri belirlerler.

OSGB’lerin verdiği en önemli hizmetlerden biri de mobil sağlık hizmetidir. OSGB’ler sahip oldukları tıbbi alt yapı ve iş yeri hekimleri sayesinde odyometre testleri, solunum fonksiyonu testleri, göz taraması gibi sağlık hizmetlerini verebilir ve akciğer grafisi, kan sayımı, idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri gibi laboratuvar tetkiklerini yapabilir. Konya’da yer alan sanayi kuruluşları ve işletmelerinde uygulanacak Konya Mobil Sağlık hizmetleri içerisinde de bahsi geçen tüm testler ve tetkikler yer almalıdır. Bu sayede çalışanların sağlık durumları yakından takip edilerek olası sorunların erkenden önüne geçilmesi mümkün olur.

Teklif Alma Formu Teklif Alma Formu Teklif Alma Formu